DISTRIBUIȚI

Potrivit proiectului adoptat de Consiliul General, sumele respective se indexează în funcţie de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior.

În cazul de față, coeficientul este de 4,6%.

Pentru plata anticipată, până pe 31 martie, a impozitelor pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport, se acorda în continuare o reducere de 10%.

Câteva exemple: pentru clădirile din beton armat sau cărămidă arsă, dotate cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire, valoarea impozabilă creşte la 1.060 lei/metru pătrat. Pentru autoturismele înmatriculate cu capacitate cilindrică între 1.601 – 2.000 centimetri cubi inclusiv, impozitul va fi 19 lei/200 centimetri cubi. Pentru autoturismele cu capacitate cilindrică până la 2.600 centimetri cubi inclusiv, impozitul va creşte la 76 lei/200 centimetri cubi, iar pentru capacitate cilindrică de peste 3.001 centimetri cubi, impozitul devine 308 lei/200 centimetri cubi.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism creşte la 14 lei, taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de utilitati va fi 12 lei pentru fiecare racord, taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare – 18 lei, iar taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 73 lei.