DISTRIBUIȚI

Serviciul de Telecomunicații Speciale anunță semnarea contractului de furnizare echipamente și aplicații informatice pentru „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență”, cu asocierea Orange Romania S.A. – Atos Convergence Creators S.R.L.. Oferta v a fost declarată câștigătoare în urma procedurii de licitație deschisă.

Valoarea contractului este de 183.698.974,87 lei fără TVA, acesta fiind finanțat în procent de 85% din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritară 5 „Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor”, Obiectivul Strategic 5.2 „Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție”, în baza Contractului de finanțare 208/28.08.2018, semnat între Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management POIM.

Contractul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni și prevede modernizarea la nivelul a 40 de județe a infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, prin adoptarea unei arhitecturi care permite gestionarea mai eficientă a situațiilor de urgență și asimilarea cu adaptări minore a noilor standarde din domeniul comunicațiilor de urgență. Tot după acest proiect trebuie să se producă și reducerea timpului de așteptare până la preluarea apelurilor de urgență prin distribuirea inteligentă a apelurilor, evitându-se astfel congestiile în situații de creștere rapidă a numărului apelanților, intervenții mai rapide și mai eficiente la urgențe prin crearea de capabilități de recepționare a apelurilor de urgență și a informațiilor de localizare asociate, care prezintă un grad de acuratețe mai mare și care asigură localizarea mai precisă a apelanților aflați într-o situație de urgență.

Serviciul de Telecomunicații Speciale anunță că la finalizarea acestei investiții va avea loc o colaborare mai eficientă între instituțiile publice care coordonează și gestionează activitățile de intervenție în caz de urgență, prin crearea unui tablou operațional comun, cu detalii relevante pentru luarea deciziilor, va exista posibilitatea recepționării și atașării de date suplimentare pe durata apelului de urgență precum transmisii video și de imagini de la locul evenimentului, pentru fundamentarea deciziei de intervenție.

Tot prin contractul semnat de Serviciul de Telecomunicații Speciale și asocierea Orange Romania S.A. – Atos Convergence Creators S.R.L. ar trebui să aibă loc extinderea accesibilității serviciului de urgență pentru persoane cu dizabilități de auz și/sau vorbire, în acord cu cele mai noi cerințe la nivel european.

FOTO: STS