DISTRIBUIȚI

Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă, într-un comunicat, că nu se intenţionează organizarea unor clase separate, numai cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale, urmărindu-se a se aloca suplimentar profesori de sprijin copiilor cu dificultăţi de învăţare.

Precizările vin după vehicularea, în spaţiul public, a unui asemenea scenariu.

”În baza Legii nr. 221/2010, precum şi a Strategiei naţionale ‘O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi’ – 2016-2020, România s-a angajat să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor, astfel încât nicio persoană cu nevoi speciale să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile acesteia să fie respectate şi sprijinite”, transmite MEN.

În domeniul educaţiei, cadrul strategic este completat cu strategiile sectoriale care prevăd, de asemenea, măsuri care să conducă la creşterea accesului la o educaţie de calitate pentru toţi copiii, prin adaptări curriculare în concordanţă cu nevoile acestora, precum şi prin acordarea de sprijin educaţional şi material, adaugă comunicatul.

Ministerul menţionează că urmăreşte integrarea copiilor cu dificultăţi de învăţare în unităţile de învăţământ de masă şi dezvoltarea serviciilor de sprijin educaţional prin creşterea numărului profesorilor de sprijin şi a consilierilor şcolari – cu suportul cărora se realizează terapiile necesare, precum şi prin formarea cadrelor didactice care predau în clasele unde sunt integraţi individual copii cu nevoi speciale.

”Declaraţiile ministrului Educaţiei Naţionale, pe tema mai sus-menţionată, au făcut referire întocmai la această necesitate – de a aloca suplimentar profesori de sprijin copiilor cu dificultăţi de învăţare. Precizăm că nu se intenţionează organizarea unor clase separate, numai cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale. De altfel, în perioada 2001 – 2003, pe durata mandatului ministrului Ecaterina Andronescu, aproximativ 30.000 de elevi cu nevoi speciale au fost integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin transferul de la unităţile de învăţământ special”, concluzionează MEN.