Din luna aprilie, pentru orice produs ambalat în sticlă vom plăti cu 50 de bani mai mult, o garanție care poate fi recuperată la returnarea ambalajului în magazin.

Potrivit angajamentelor asumate de România, până în 2025, cel puțin jumătate din deșeurile municipale vor trebui reciclate, iar ținta va crește la 65% până în 2035. În acest scop, Ministerul Mediului a propus modificarea regulilor din România.

Cele mai recente statistici privind gestionarea deșeurilor municipale solide în UE demonstrează că există diferențe mari între statele membre. Diferența cea mai izbitoare apare atunci când se compară procentual raportul între depozitare și reciclare. Depozitarea care este cea mai ”rea” opțiune de gestionare din ierarhia deșeurilor continuă, din păcate, să fie principalul mijloc de eliminare a deșeurilor în unele Statelor Membre. În conformitate cu foaia de parcurs ”Eficiența Utilizării Resurselor” depozitarea deșeurilor trebuie să fie practic redusă la minim până în 2020.

Deși Directiva cadru deșeuri a fost transpusă în anul 2011 prin Legea nr. 211, în continuare atingerea obiectivelor rămâne o provocare pentru România.